Vlaamse Veldloop voor Scholen

De “Vlaamse veldloopweek voor Scholen” is een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), in nauwe samenwerking met de gemeentebesturen, de sportdiensten, het Instituut voor Sportbeheer, de Vlaamse Atletiekliga en Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso). De “Vlaamse veldloopweek voor Scholen” is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste schoolsportklassiekers van Vlaanderen. Meer dan 250.000 leerlingen uit kleuter-, lager en secundair onderwijs participeren aan het evenement.

De “Vlaamse Veldloopweek voor Scholen” vindt steeds plaats in de maand september, waarbij er één dag wordt uitgeroepen tot hoogdag en startdatum van het “Vlaamse Schoolsportjaar”.

Brantano is reeds sedert vele jaren hoofdsponsor van de “Vlaamse Veldloopweek voor Scholen” en zorgt voor een omvangrijke promotionele en logistieke ondersteuning van het evenement.

De leerlingen komen uit meer dan 2.000 scholen afkomstig uit alle Vlaamse gemeenten.

Het overweldigende succes van de ‘Vlaamse Veldloopweek voor Scholen’ is op de eerste plaats toe te schrijven aan de goede samenwerking tussen de verschillende partners en aan de enthousiaste inzet van de talrijke directies, schoolsportverantwoordelijken, vrijwilligers, gemeentelijke diensten en atletiekclubs. Het toont aan dat een bundeling van krachten tot prachtige realisaties leidt.

Met dank aan VBT en Brantano voor de prettige samenwerking.