American Games

Na ‘Rollebolle’ voor de tweede en derde kleuterklas, ‘Kronkeldiedoe’ voor het eerste en tweede leerjaar, ‘Alles met de Bal’ voor het derde en vierde leerjaar, organiseert SVS :

‘American Games’, speciaal uitgewerkt voor het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs en de 11-12-13-jarigen van het buitengewoon lager onderwijs.

De leerlingen doorlopen 3 plateaus volgens een doorschuifsysteem:

  • BASEBALL:  slaan vanaf statief, toss-machine,  werpen naar targets, vangen en fielden.
  • SPELVORMEN VANGBAL: catch the ball,  vlagbal: voorbereiding op rugby,  kinball: spelen met een grote bal van 1,5 diameter.
  • INDIVIDUELE SPELEN: frisbeelandschap, vortex, catchball, american football

Scholen kunnen voor dit programma inschrijven voor een voor- of namiddagsessie.

Per sessie kunnen er maximaal 150 leerlingen deelnemen.

De leerlingen worden ingedeeld over 3 plateaus (zie bovenstaand). De leerkrachten en andere medewerkers van de deelnemende scholen worden ingeschakeld op de 3 plateaus en zullen ofwel een spelstand begeleiden (plateau 1) ofwel een estafette leiden (plateau 2) ofwel wedstrijdjes fluiten (plateau 3).  Deze begeleiders ontvingen op voorhand een draaiboekje met specifieke informatie over ‘American Games’.