Alles met de bal

Na ‘Rollebolle’ voor de tweede en derde kleuterklas, ‘Kronkeldiedoe’ voor het eerste en tweede leerjaar van het basisonderwijs, biedt de Stichting Vlaamse Schoolsport :

‘Alles met de Bal’, speciaal voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar basisonderwijs en de 9-10-jarigen van het buitengewoon lager onderwijs.

Dit project, dat draait rond de magische wereld van de bal, maakt gebruik van een uitgebreid gamma van verschillende soorten ballen (van knikker tot basketbal) en van een planmatige opbouw van verscheidenheid en moeilijkheidsgraad in balvaardigheid.

‘Alles met de Bal’ tracht op een halve dag alle kinderen zoveel mogelijk te boeien met een waaier van verschillende ballen en spelen. Hiervoor wordt op 3 plateaus gewerkt:

  • Een BALLENMARKT (alleen spelen) waar de leerlingen in groepjes verschillende standen doorlopen. Het accent ligt op alleen spelen.
  • PLOEGSPELEN waarbij de kinderen samen tegen elkaar spelen. Het aanbod bevat ‘niet-klassieke’ balspelen.
  • SPORTSPELEN waarbij de kinderen met elkaar spelen of samen spelen. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit essentiële vaardigheden uit de klassieke balsporten.

Elk kind neemt deel aan de 3 plateaus.

Scholen kunnen voor dit programma inschrijven voor een voor- of namiddagsessie. Per sessie kunnen er maximaal 180 leerlingen deelnemen.

Na een gezamenlijke opwarming worden de leerlingen verdeeld over 3 plateaus (zie hierboven). Elke activiteit gebeurt onder begeleiding van een volwassene (SVS-medewerker, leerkracht, extra medewerkers van de school, …). De begeleider legt de oefenvormen uit (met eventuele progressies) aan de hand van het draaiboekje dat zij op voorhand ontvingen. Doorschuiven naar een volgende oefenvorm gebeurt op signaal.