Rollebolle

Rollebolle is het ideale bewegingslandschap om kleuters van de 2e & 3e kleuterklas te laten experimenteren met spelmateriaal, ontwikkeld om allerlei vaardigheden uit te lokken.

Door het aantrekkelijke spelmateriaal is Rollebolle een leerrijk speelparadijs voor de allerkleinsten.

De eerste kennismaking met dit project gebeurt vooraf op de school, met het inoefenen van het “Rollebolle-bewegingslied”. In een tweede fase gaan de kleuters in kleine groepjes en onder begeleiding van de juf naar de sporthal waar zij een tiental speelhoeken bezoeken via een eenvoudig doorschuifsysteem. Rollebolle wordt tenslotte afgesloten met het bewegingsliedje.

Scholen kunnen voor dit programma inschrijven voor een voor-of namiddagsessie. Per sessie kunnen maximaal 250 kleuters deelnemen. Elke klasgroep wordt ingedeeld in groepjes van max. 13 leerlingen. De begeleiders van de school doorlopen het bewegingslandschap met hun groepje. Zij geven uitleg aan de kinderen aan de hand van het draaiboekje dat ze op voorhand ontvingen. Dezelfde info wordt vermeld op de infoborden bij de start van elke speelhoek.